Hóa chất công nghiệp

Acid Stearic – dùng trong công nghiệp

Acid Stearic - dùng trong công nghiệp Acid Stearic - dùng trong công nghiệp

Mô tả ngoại quan: Acid Stearic có dạng hạt rắn không màu, mùi nhẹ, tan trong rượu, ete, Cloroform, Cacbon Disunfua, không tan trong nước, tỷ trọng riêng 0,8390 (80/4oC), nhiệt độ nóng chảy 69,6oC, nhiệt độ sôi 361,1oC, chỉ số khúc xạ 1,4299 (80oC), nhiệt độ chớp cháy 196oC, nhiệt độ tự bắt cháy 305oC, ...

HNO3 – acid nitric

HNO3 - acid nitric HNO3 - acid nitric

HNO3 - Acid Nitric tinh khiết là chất lỏng không màu, mùi hắc, trọng lượng riêng 1,526 ở 15 oC. Khi ướp thật lạnh sẽ hoá rắn thành những tinh thể không màu. Nhiệt độ chảy (- 41,3 oC), Nhiệt độ sôi 86 oC. Axit nitric ( HNO 3 ), còn được gọi là aqua fortis, ...