Hóa chất phân bón

SA hóa chất trong phân bón

SA hóa chất trong phân bón SA hóa chất trong phân bón

1. SA Ngoại Quan: Dạng tinh thể mịn màu trắng ngà hoặc xám, Đạm (N) : 21 % tối thiểu. Lưu huỳnh (S) : 24% tối thiểu. - Qui cách: 50kg/bao - Xuất xứ: Philippine, Trung Quốc, Đài Loan - Ứng dụng : Dùng làm phân bón gốc cho cây trồng, đất bạc màu(thiếu lưu huỳnh. Chủ yếu làm phân bón ...

Kali hóa chất trong phân bón

Kali hóa chất trong phân bón Kali hóa chất trong phân bón

1. KCl - Kali đỏ (bột) Ngoại Quan: Hạt mịn, màu đỏ Hàm lượng: K2O >=60% ; H2O<= 1%. - Công Thức: KCL - Qui cách: 50kg/bao - Xuất xứ: Trung Quốc - Ứng dụng : Dùng trong phân bón nông nghiệp. 2. KCL - Kali đỏ (miểng) (NLSX Phân Bón) Ngoại Quan: Màu đỏ dạng miểng - Công Thức: KCL - Qui cách: 50kg/bao - ...