Chất trợ lắng Songfloc

Chất trợ lắng Songfloc

Songfloc SN-557S là một polymer không ion, có phân tử lượng cao.

Tỷ trọng đống 0.55 ~ 0.75 g/㎤

Phân tử lượng ước tính (6,000 ~ 9,000) * 103

pH hoạt tính 3.0 ~ 12.0

pH dung dịch 0.1% 5.0 ~ 7.0

Độ nhớt dung dịch 0.1% 20 ~ 80 cps

Khả năng tan trong nước: dễ tan, hoà tan hoàn toàn

Bảo quản khoảng 1 năm (trong túi kín, nhiệt độ phòng,tránh ánh nắng và độ ẩm cao)

Trạng thái phân tán khoảng 1 ngày (dạng sử dụng ngay 0.1%)

khoảng 2 tuần (dạng dự trữ 0.5%)

* Ứng dụng chính

SN-557S là chất trợ lắng cho quá trình kết lắng các loại bùn, rác, nước thải…

1. Trong quá trình khai thác mỏ (than đá, đồng, uran, vàng…)

2. Công nghiệp hoá chất vô cơ

3. Công nghiệp khai thác kim loại

4. Cặn bùn sét

5. Lọc a xít