Kali hóa chất trong phân bón

Kali hóa chất trong phân bón

1. KCl – Kali đỏ (bột)
Ngoại Quan: Hạt mịn, màu đỏ
Hàm lượng: K2O >=60% ; H2O<= 1%.
– Công Thức: KCL
– Qui cách: 50kg/bao
– Xuất xứ: Trung Quốc
– Ứng dụng : Dùng trong phân bón nông nghiệp.

2. KCL – Kali đỏ (miểng) (NLSX Phân Bón)

Ngoại Quan: Màu đỏ dạng miểng

– Công Thức: KCL
– Qui cách: 50kg/bao
– Xuất xứ: Israel
– Ứng dụng : Nguyên Liệu sản xuất phân bón

3. KCL – Kali trắng (Bột) (NLSX Phân Bón)

Ngoại Quan: Bột màu trắng

– Công Thức: KCL
– Qui cách: 50kg/bao
– Xuất xứ: Israel
– Ứng dụng : Dùng trong xử lý nuớc thải

Nội dung cùng danh mục