Tag Archives: Amguard 4450

Chống cáu cặn và ăn mòn AmGuard 4450

Chống cáu cặn và ăn mòn AmGuard 4450 Chống cáu cặn và ăn mòn AmGuard 4450

AmGuard 4450 làm chế phẩm phốt phát và polymer đậm đặc chống cáu cặn, và bùn bám trong các hệ thống nồi hơi. Chế phẩm này được thiết kế để sử dụng cho hầu hết các loại nồi hơi có áp suất làm việc lên đến 850 psi (58 kg/cm2; 58 bar) và nước cấp ...