Tag Archives: ảnh hưởng của hóa chất tới con người

Tác hại của hóa chất công nghiệp đến đời sống con người

Tác hại của hóa chất công nghiệp đến đời sống con người Tác hại của hóa chất công nghiệp đến đời sống con người

Mỗi năm lại có thêm 1.000 hóa chất mới được sản xuất ra và hiện có hơn 80.000 hóa chất đang được lưu hành . Ở Việt Nam, lượng hóa chất sử dụng hàng năm lên tới hơn 9 triệu tấn; Trong đó, hơn 3 triệu tấn phân bón và 4 triệu tấn sản phẩm ...