Tag Archives: ảnh hưởng của hóa chất

Hóa chất và hệ thống an toàn vệ sinh lao động

Hóa chất và hệ thống an toàn vệ sinh lao động Hóa chất và hệ thống an toàn vệ sinh lao động

Hóa chất là một phần không thể thiếu của môi trường sống và môi trường tự nhiên của chúng ta, lợi ích mà nó đem lại cho xã hội là vô giá; nhưng chúng ta cũng phải học cách quản lý hiệu quả những tác động không mong muốn và có hại của hóa chất. Nhằm ...

Tác hại của hóa chất lên môi trường sống

Tác hại của hóa chất lên môi trường sống Tác hại của hóa chất lên môi trường sống

Nhiều năm qua các chất thải hoá chất bị thải bỏ bừa bãi trên mặt đất, ra khí quyển và vào nguồn nước. Việc đó đã thay đổi rất nhiều ở một số nước nơi có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, làm sạch ô nhiễm và ngăn ngừa các biện pháp xả thải ...

Hóa chất nhập lậu khó mà ngăn chặn

Hóa chất nhập lậu khó mà ngăn chặn Hóa chất nhập lậu khó mà ngăn chặn

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2011, ước tính hàng tháng có khoảng 5-7 tấn hóa chất BVTV bất hợp pháp bị thu giữ. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng không bị thu giữ còn nhiều hơn do trốn được hoặc chính quyền không đủ năng lực để thu giữ. Hóa chất lậu ...

Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu

Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu

Theo các chuyên gia quốc tế, để xử lý và phục hồi ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu hiệu quả cần thực hiện đồng bộ và đúng cách. Nước ta hiện còn tồn lưu một lượng lớn hóa chất BVTV nhóm POP nằm rải rác tại nhiều địa ...

Những quy định mới về hoá chất và môi trường đối với hàng xuất sang Mỹ và EU

Những quy định mới về hoá chất và môi trường đối với hàng xuất sang Mỹ và EU Những quy định mới về hoá chất và môi trường đối với hàng xuất sang Mỹ và EU

Ngày 17/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội may mặc và giày dép Hoa Kỳ (AAFA) tổ chức hội thảo “Quy định quốc tế về an toàn sản phẩm và môi trường," nhằm cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam những quy định mới nhất đốivới hàng hóa xuất khẩu vào thị trường ...