Tag Archives: cách bài trừ hóa chất

Cách bày trừ hóa chất ra khỏi đời sống hàng ngày

Cách bày trừ hóa chất ra khỏi đời sống hàng ngày Cách bày trừ hóa chất ra khỏi đời sống hàng ngày

Mới đây, tại Urugoay, các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã cam kết giảm và tiến tới loại bỏ hòan toàn 12 hóa chất hữu cơ độc hại. Tại Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Công ước Stockholm về loại bỏ các hóa chất độc hại, diễn ra ở Urugoay hồi gần ...