Tag Archives: chất kết dính

Hóa chất kết dính VITEC EA-01

Hóa chất kết dính VITEC EA-01 Hóa chất kết dính VITEC EA-01

Là vữa epoxy hai thành phần dùng để trám và kết dính, đông cứng ở nhiệt độ trên 50˚C, không co ngót và tạo ra vật liệu có cường độ rất cao và đặc chắc. Hỗn hợp sau khi trộn được thi công lên bề mặt đã được chuẩn bị trước và nó nhanh chóng trở ...