Tag Archives: chất tẩy rỉ sắt

Chất tẩy rỉ sắt B-05

Chất tẩy rỉ sắt B-05 Chất tẩy rỉ sắt B-05

Chất tẩy rỉ B-05 là chất biến đổi gỉ hỗn hợp được sản xuất trên cơ sở các hoá chất vô cơ và hữu cơ; Dùng để làm sạch thép bị gỉ; Dùng để bảo quản thép chưa bị gỉ chống lại các tác nhân gây ăn mòn. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Khả năng làm sạch gỉ thép đến ...