Tag Archives: chất trợ lắng

Chất trợ lắng Songfloc

Chất trợ lắng Songfloc Chất trợ lắng Songfloc

Songfloc SN-557S là một polymer không ion, có phân tử lượng cao. Tỷ trọng đống 0.55 ~ 0.75 g/㎤ Phân tử lượng ước tính (6,000 ~ 9,000) * 103 pH hoạt tính 3.0 ~ 12.0 pH dung dịch 0.1% 5.0 ~ 7.0 Độ nhớt dung dịch 0.1% 20 ~ 80 cps Khả năng tan trong nước: dễ tan, hoà tan hoàn ...