Tag Archives: chống phá cáu bẩn

Chất trợ lắng Songfloc

Chất trợ lắng Songfloc Chất trợ lắng Songfloc

Songfloc SN-557S là một polymer không ion, có phân tử lượng cao. Tỷ trọng đống 0.55 ~ 0.75 g/㎤ Phân tử lượng ước tính (6,000 ~ 9,000) * 103 pH hoạt tính 3.0 ~ 12.0 pH dung dịch 0.1% 5.0 ~ 7.0 Độ nhớt dung dịch 0.1% 20 ~ 80 cps Khả năng tan trong nước: dễ tan, hoà tan hoàn ...

Chống cáu cặn và ăn mòn AmGuard 4450

Chống cáu cặn và ăn mòn AmGuard 4450 Chống cáu cặn và ăn mòn AmGuard 4450

AmGuard 4450 làm chế phẩm phốt phát và polymer đậm đặc chống cáu cặn, và bùn bám trong các hệ thống nồi hơi. Chế phẩm này được thiết kế để sử dụng cho hầu hết các loại nồi hơi có áp suất làm việc lên đến 850 psi (58 kg/cm2; 58 bar) và nước cấp ...