Tag Archives: khử trùng nước sinh hoạt

Cloramin B – hóa chất khử trùng nước sinh hoạt

Cloramin B - hóa chất khử trùng nước sinh hoạt Cloramin B - hóa chất khử trùng nước sinh hoạt

Mô tả sản phẩm: Là chất tẩy rửa sát trùng dạng bột có đặc tính đa năng, hạn sử dụng lâu dài không bị giảm hiệu quả sử dụng. Có tính năng tiệt trùng cao. Thành phần: Sodium benzensulfochloramin Hàm lượng: : Active Clorine min 25% NaOH max 0,8% Tên và địa chỉ của nhà sản xuất: Bochemie, sro. Lidická ...