Tag Archives: loại hóa chất

Hóa chất dùng cho nông nghiệp 1

Hóa chất dùng cho nông nghiệp 1 Hóa chất dùng cho nông nghiệp 1

1. MgSO4.7H2O - Magnes Sulphate Hepta - Công Thức: MgSO4.7H2O Mg là thành phần cấu tạo của diệp lục tố nên rất cần thiết cho quá trình quang hợp. Magnesium Sulfate cung cấp Mg cho cây trồng làm lá cây xanh tươi, quang hợp tốt, chống rụng lá. Chất Mg hòa tan hoàn toàn trong nước nên được ...