Tag Archives: ngăn chặn nhập lậu

Hóa chất nhập lậu khó mà ngăn chặn

Hóa chất nhập lậu khó mà ngăn chặn Hóa chất nhập lậu khó mà ngăn chặn

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2011, ước tính hàng tháng có khoảng 5-7 tấn hóa chất BVTV bất hợp pháp bị thu giữ. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng không bị thu giữ còn nhiều hơn do trốn được hoặc chính quyền không đủ năng lực để thu giữ. Hóa chất lậu ...