Tag Archives: nguy hại từ phụ gia thực phẩm

Biến đổi gen gây ung thư – mối họa từ phụ gia thực phẩm

Biến đổi gen gây ung thư - mối họa từ phụ gia thực phẩm Biến đổi gen gây ung thư - mối họa từ phụ gia thực phẩm

Phụ gia có nhiều lợi ích như giúp tăng thời gian bảo quản, tăng tính hấp dẫn cho thực phẩm... Tuy nhiên, bên cạnh đó là nguy cơ gây bệnh ung thư nếu sử dụng phụ gia độc hại hoặc sử dụng quá mức, quá nhiều. Sử dụng quá nhiều phụ gia trong thời gian dài ...