Tag Archives: nguy hiểm từ chất phụ gia

Những phụ gia người tiêu dùng cần tránh

Những phụ gia người tiêu dùng cần tránh Những phụ gia người tiêu dùng cần tránh

Chất phụ gia thường được nhiều người sử dụng nhằm tăng sức hấp dẫn và hương vị cho các món ăn. Trên thị trường có hai loại chất phụ gia: chất phụ gia tự nhiên và chất phụ gia nhân tạo. Người tiêu dùng cần tránh sử dụng quá nhiều phụ gia trong chế biến thức ...