Tag Archives: nguyên liệu ngành dệt

NaOH – nguyên liệu được dùng trong ngành dệt may

NaOH - nguyên liệu được dùng trong ngành dệt may NaOH - nguyên liệu được dùng trong ngành dệt may

Ngoại Quan: Dạng hạt không màu, có tính tan (dễ tan trong nước, cồn và glycerin) - Công thức: NaOH - 99% NaOH là một trong những hóa chất dùng trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, sơn, sản xuất giấy, công nghệ lọc dầu, công nghệ dệt nhuộm, thực phẩm, xử lý nước, sản ...