Tag Archives: NH4OH và ứng dụng trong ngành cao su

Dung dịch Amoniac – NH4OH

Dung dịch Amoniac - NH4OH Dung dịch Amoniac - NH4OH

Amoniac là một hợp chất vô cơ có công thức phân tử NH3. Ở điều kiện tiêu chuẩn, nó là một chất khí độc, có mùi khai, tan nhiều trong nước. ở dạng dung dịch NH4OH hay dung dịch amoniac là một dung dịch bazo yếu , phân hủy thành khí NH3 và nước. Ứng dụng - ...