Tag Archives: những tác hại to lớn

Tác hại của hóa chất lên môi trường sống

Tác hại của hóa chất lên môi trường sống Tác hại của hóa chất lên môi trường sống

Nhiều năm qua các chất thải hoá chất bị thải bỏ bừa bãi trên mặt đất, ra khí quyển và vào nguồn nước. Việc đó đã thay đổi rất nhiều ở một số nước nơi có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, làm sạch ô nhiễm và ngăn ngừa các biện pháp xả thải ...