Tag Archives: qui định sử dụng

Những quy định mới về hoá chất và môi trường đối với hàng xuất sang Mỹ và EU

Những quy định mới về hoá chất và môi trường đối với hàng xuất sang Mỹ và EU Những quy định mới về hoá chất và môi trường đối với hàng xuất sang Mỹ và EU

Ngày 17/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội may mặc và giày dép Hoa Kỳ (AAFA) tổ chức hội thảo “Quy định quốc tế về an toàn sản phẩm và môi trường," nhằm cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam những quy định mới nhất đốivới hàng hóa xuất khẩu vào thị trường ...