Tag Archives: tái sử dụng đồ nhựa

Cẩn trọng việc tái sử dụng đồ dùng bằng nhựa

Cẩn trọng việc tái sử dụng đồ dùng bằng nhựa Cẩn trọng việc tái sử dụng đồ dùng bằng nhựa

Sau khi dùng các thực phẩm đóng gói trong bao bì bằng nhựa, nhiều người có thói quen giữ lại các vỏ chai lọ, hộp nhựa này để tái sử dụng. Cách tiết kiệm này có thể hiệu quả về mặt kinh tế, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, ngoài nguy cơ thôi ...