Tag Archives: tẩy gỗ bằng hóa chất

Tẩy gỗ bằng hóa chất

Tẩy gỗ bằng hóa chất Tẩy gỗ bằng hóa chất

Tẩy trắng gỗ chính là quá trình tách bớt lignin và các chất màu trong gỗ. Do đó việc lựa chọn nghiên cứu một quy trình tẩy thích hợp là hết sức quan trọng. Có rất nhiều phương pháp tẩy trắng gỗ, nhưng thường dùng cho tẩy màu. Kết quả tẩy màu của nó tương đối ...