Tag Archives: tẩy trắng gỗ

Tẩy trắng gỗ

Tẩy trắng gỗ Tẩy trắng gỗ

Các chất tẩy trắng Có một số loại gỗ, màu sắc của gỗ lõi và gỗ giác khác nhau rất rõ, một số loại gỗ bề mặt có đốm màu, màu sắc khác nhau, có loại màu trắng, có loại màu vàng, có một số loại gỗ có màu sắc tương đối nhạt, ánh màu tuy ...