Tag Archives: xử lý ô nhiễm

Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu

Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu Xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất tồn lưu

Theo các chuyên gia quốc tế, để xử lý và phục hồi ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu hiệu quả cần thực hiện đồng bộ và đúng cách. Nước ta hiện còn tồn lưu một lượng lớn hóa chất BVTV nhóm POP nằm rải rác tại nhiều địa ...